Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Bibliotekshögskolan
2018
Välj

Flicka på bibliotek

Lärosäten eniga: kritisk biblioteksforskning behövs

Sveriges folkbibliotek får ta allt större ansvar för viktiga samhällsutmaningar – samtidigt är forskning och utbildning inom området...

Lån av verktyg

Verktygsbibliotek stärker det lokala samhället

TEXT + FILM | Vad fyller ett verktygsbibliotek för funktion i samhället, och varför lånar människor verktyg där?


Boksläpp av ny rapport om akademiskt ansvar

Den fjärde och sista delen i Humboldtserien är klar. Den fokuserar på akademins roll som en fri och kritisk röst i samhället.


Forskarcafé om yttrandefrihet

Den 23 maj är det dags. Då möts en litteraturvetare och en bibliotekschef för att prata om yttrandefrihet i relation till litteratur och bibliotek.


Belyser folkbibliotekets roll i det digitala samhället

Hur ser folkbibliotekens sociala existensberättigande ut? Den frågan behandlar Katarina Michnik i sin doktorsavhandling.


Så kan barn bli mer delaktiga i samhället

Att få vara med och utforma ett barnbibliotek stärker barns delaktighet och samhörighet i samhället. Det visar en ny rapport.


Litteratur genom örat – hur funkar det?

Ljudbokslyssning har ökat explosionsartat. Men hur lyssnar användaren, hur påverkas berättandet och hur kan fenomenet studeras?


Teknik för bättre ambulanssjukvård

Hanna Maurin Söderholm forskar om ny informations- och kommunikationsteknik inom ambulanssjukvård. Här berättar hon mer om sin forskning.


Bibliotekschefers roll i det digitala samhället under lupp

Hur ser bibliotekschefer på den egna rollen, och skiljer sig tankarna åt mellan chefer i olika länder? Det är ämnet i en ny avhandling.


Fler med utländsk bakgrund ska lockas bli bibliotekarier

Nu startar en kampanj för att få fler människor med utländsk bakgrund att utbilda sig till bibliotekarier.


Agnes Lidbeck årets Debutantpristagare

Borås Tidnings Debutantpris 2018 på 100 000 kronor gick till Agnes Lidbeck för romanen "Finna sig".