Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Bibliotekshögskolan
2018
Välj

Ulf Melin

Kunskapsglapp i arbetet med samhällets digitalisering

Text + Film Hur samordnar vi den kunskap som finns i dag och i framtiden för samhällets digitalisering? Det är någonting som Ulf Melin fått i uppdrag att utreda....

Forskningspolitik på agendan under nordisk konferens

I slutet av veckan träffas forskare, finansiärer och bibliotekarier i Borås på en konferens för att diskutera aktuella frågor inom forskningspolitik.


Följer forskningens spår i samhället

Han har ofta kritiserat hur forskning utvärderas genom siffror, i stället för med fokus på kvalitet. Möt Gustaf Nelhans, som forskar om forskning.


Internationella samarbeten för långsiktiga förändringar

Sex masterstudenter från Moçambique har antagits vid Bibliotekshögskolan samt en doktorand väntas påbörja forskarutbildning.


Informationskunskap minskar riskerna vid studier utomlands

Förmågan att ta till sig och använda sig av information i ett nytt och främmande sammanhang har stor betydelse för att klara vardagen i nytt land.


Ny bok om kristen antinazist presenteras i Borås och Berlin

Prästen Birger Forell har i internationell forskning jämställts med Folke Bernadotte och Dag Hammarskjöld.


Sidasamarbete för att stärka Uganda

Text + Film Sedan 2016 har Sveriges och Östafrikas bibliotekshögskolor arbetat tillsammans för att stärka den socio-ekonomiska utvecklingen i Uganda.


Ministrar och Akademien på besök

Besök från två ministrar och från Kungliga Vetenskapsakademien stod på agendan.


Regionöverskridande samarbete för att stärka läslusten

Text + Film Forskaren Jenny Lindberg har forskat om ett projekt där främjandet av läslusten står i centrum.


Folkbibliotekens roll för nyanlända

Text + Film Forskaren Ola Pilerot har forskat om folkbibliotekens roll för nyanlända. Se intervjun där han berättar mer om forskningen.


Rustad för strategisk informationshantering

Det som lockar är att söka efter och samla in information, sätta sig in i den och sedan tolka den för att identifiera det område som ska utvecklas.