Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Nyhetsarkiv


Bibliotekshögskolan
2020
Välj

Romulo Enmark

Romulo Enmark gav Högskolan i Borås en ljus framtid

Före detta prefekten Romulo Enmark har stått för sådana enastående insatser vid Högskolan i Borås att han nu utsetts till hedersdoktor.

Caroline Ilako

Afrikas första iSchool kopplar upp sig

Afrikas första iSchool deltar i årets iConference. Det är ett partnerlärosäte i Uganda som har doktorander och handledare uppkopplade.


Masterstudent presenterade på iConference

Louise Dahlberg presenterade en poster om sin masteruppsats, om en studie hon gjorde i Kambodja.


Modererar seminarium i flera tidszoner – från kontoret

Ett 50-tal personer från olika världsdelar och tidszoner deltog i ett seminarium med presentationer om bland annat sökmotorer.


iConference 2020 är igång

Istället för ett myllrande internationellt möte i Borås, har arrangörerna lyckats styra om till ett fullspäckat virtuellt program.


iConference 2020 blir helt virtuell

Mot bakgrund av den pågående globala hälsoutvecklingen har ledningen vid Högskolan i Borås beslutat att iConference ska omvandlas och bli virtuell.


Forskning slår hål på myten att killar läser mindre än tjejer

Läser killar verkligen mindre än tjejer? Och när lägger folk tid på läsning? I en ny forskningsartikel om läsning av ljudböcker lyfts dessa frågor.


Professorernas tips: "Ta din plats!"

8 mars är det Internationella kvinnodagen och vi passar på att lyfta högskolans kvinnliga professorer.


Sveriges största bibliotekarieutbildning får ny utformning

Till hösten 2020 erbjuder Bibliotekshögskolan en ny och uppdaterad version av den populära bibliotekarieutbildningen.


Han utvecklade utbildningsmiljön – utses till ny hedersdoktor

Värdefulla insatser för Bibliotekshögskolan hedras genom utnämnandet av ny hedersdoktor.


Ny professor med fokus på digitala kulturer

Jutta Haider, ny professor vid Bibliotekshögskolan, vill bidra till att samhällets miljökommunikation verkligen gör skillnad.