Huvudmeny

2017-11-16 09:00

Ny bok om e-boken i Sverige


Resultaten av fyra års forskning om e-boken ur ett svenskt bokmarknadsperspektiv presenteras nu i monografin ”Books on Screens: Players in the Swedish e-book market”.

bokomslag - E-bokSkans Kersti Nilsson, universitetslektor vid Bibliotekshögskolan och en av forskarna och författarna, berättar mer:

– I bokens tolv kapitel studeras produktion, distribution och mottagande av e-böcker. Vi har bland annat gjort statistiska undersökningar och intervjuat författare, förläggare, bokhandlare, bibliotekspersonal och läsare. Även juridiska, ekonomiska och kulturpolitiska aspekter behandlas. Små språkområdens bokutgivning står under starkt inflytande av det angloamerikanska språkområdet, något som e-boken hypotetiskt kan tänkas förstärka.

Monografin riktar sig till en bredare publik. Den har ett stort informations- och aktualitetsvärde. Alla som är intresserade av den digitala kulturen, i det här fallet boken, kommer att få utbyte av den. Boken kommer även att användas som kursbok för utbildningar på masternivå. Eftersom den är skriven på engelska, är förhoppningen att den når en publik utanför Sverige och Skandinavien.

Seminariet

Boken presenteras i anslutning till ett seminarium för forskare med anknytning till området och lärare som undervisar om e-boken. Inbjudna forskare från bland annat Kroatien, Litauen, Nederländerna och Norge kommer under seminariet att ge kortare föreläsningar. Målet är att seminariet ska generera nya forskningssamarbeten.

Resultatet av forskningsprojektet presenteras av projektgruppen som består av Annika Bergström och Lars Höglund från Institutionen för journalistik och media/SOM-institutet och från Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås inom området biblioteks- och informationsvetenskap Elena Maceviciute, professor inom digitala resurser och tjänster, Skans Kersti Nilsson, universitetslektor, Birgitta Wallin, doktorand, samt Tom Wilson, seniorprofessor inom informationsvetenskap.

Läs mer

Boken är ett resultat av forskningsprojektet ” E-bokens framväxt i ett litet språkområde: Media, teknologi och effekter i det digitala samhället”. Utgivare är Göteborgs universitet: Nordicom. Monografin ges ut både i tryckt och digitalt format. 

Tidigare nyhet om projektet: Hur ser nästa kapitel ut för e-boken i Sverige?

Följ projektets blogg "The e-books research project”. 

Läs mer om seminariet (på engelska).

Text: Solveig Klug