Huvudmeny
Exteriör Högskolan i Borås

Samverkan

Högskolan i Borås strävar efter att vara ett komplett professionslärosäte genom samverkan med företrädare för professionerna inom såväl uppdragsutbildning, fristående kurser, grundutbildning och forskning.

Bibliotekshögskolan jobbar med att utveckla samarbetet med professionen och utbildningarnas professionsanknytning. Vi vill knyta kontakter och samverka med våra olika fält/professioner när det gäller utbildningarnas innehåll och form, behov av fristående kurser och uppdragsutbildning. Likaså är vi angelägna om att den forskning som bedrivs vid institutionen är intressant för professionen och vi informerar fortlöpande om den. 

Mentorskap

Kontakta Amanda Glimstedt eller Malin Utter om du vill bli mentor för våra bibliotekariestudenter eller har frågor om mentorskapsprojektet. Mer information om mentorskapsprojektet

Fältstudier, uppsatser och projektarbeten

Studenterna vid Bibliotekshögskolan har olika kopplingar till professionerna. Uppsatser och projektarbeten relateras till olika professionsfrågor. Studenter inom bibliotekarieprogrammet har två fältstudieperioder under utbildningen då de vid olika bibliotek får förståelse för hur olika arbetsuppgifter genomförs i praktiken. 

Uppdragsutbildning

Bibliotekshögskolan erbjuder kompetensutveckling/uppdragsutbildning inom en mängd områden, både genom poänggivande kurser och genom skräddarsydda uppdragsutbildningar. Kontakta Malin Utter om du vill ha mer information eller kontakt. Mer information om uppdragsutbildning.

Uppdragsforskning/Professionsrelaterad forskning

Vid Bibliotekshögskolan finns flera forskningsgrupper, nätverk och tidskrifter, till exempel inom Sociala medier, Centrum för Kulturpolitisk forskning (KPC) samt tidskrifterna Nordisk Kulturpolitisk TidskriftHuman IT.

Vi kan även genomföra uppdragsforskning. Vi erbjuder teoretisk och praktisk kunskap om olika typer av utredningar, metodologisk och teoretisk kunskap och kritiska perspektiv. Vi utför utredningar, utvärderingar, användarstudier, kunskapsöversikter, etc. Kontakta Jan Nolin eller Åsa Söderlind för mer information.

Konferenser

Bibliotekshögskolan har sedan 2001 arrangerat konferensen Mötesplats inför framtiden i samarbete med Borås stadsbibliotek. Från 2011 är även Kultur i Väst och Kungliga Biblioteket med som arrangörer. Syftet med konferensen är att utbildning, forskning och profession ska mötas för att utbyta kunskap och erfarenheter. Vid konferensen presenteras och diskuteras aktuella idéer, projekt och forskning. Kontaktpersoner är Margareta Lundberg Rodin vid Bibliotekshögskolan och Åsa Hedberg Karlsson vid Borås Stadsbibliotek, Gunnar Südow och Eva Fred på Kultur i Väst, samt Karl Isaksson på Kungliga Biblioteket. Mer information om konferenser

Nordplusnätverk

Bibliotekshögskolan ingår i ett nätverk med motsvarande institutioner i de nordiska och baltiska länderna. Nätverket koordineras av Veronica TrépagnyMer information om nätverket.

Internationella partners

Bibliotekshögskolan har avtal med ett stort antal europeiska universitet genom Erasmus och Nordplusnätverket. Detta ger studenter och personal möjlighet att röra sig mellan dessa institutioner, studera och ha professionella utbyten. Vi har dessutom samarbetsavtal av olika slag med ett antal universitet i Australien och USA. Se vilka universitet Bibliotekshögskolan har samarbete med.