Huvudmeny

Utbildning

Bibliotekshögskolans utbildnings- och forskningsmiljö är den mest omfattande i Sverige inom biblioteks- och informationsvetenskap. Vi strävar efter ett demokratiskt informations- och kunskapssamhälle med målsättningen att bidra till en positiv utveckling som förutsätter att vi gemensamt delar och tillgängliggör information, kunskap och kulturella värden.

Hos oss kan du läsa kandidatutbildningar för att bli bibliotekarie eller webbredaktör, med möjlighet att fortsätta vidare på magister- och masternivå och vidare upp till forskarutbildning. Vi erbjuder även fristående kurser. 

Bibliotekshögskolan är nationellt ledande inom sitt område, med ett välutvecklat samarbete i Norden och övriga Europa. Majoriteten av landets professorer och disputerade lärare i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap är verksamma i Borås.

Plugga till bibliotekarie!


Visste du att bibliotekarier genom sitt arbete kan bidra till ett öppet och demokratiskt samhälle?

Se filmen här för att se hur.