Huvudmeny

Högre seminarier - Ida Klamborn


Tid: 2018-03-20, 13:00 — 14:30
Plats: Galleriet, T154, Textilhögskolan
Evenemangstyp: Seminarium

Högre seminarier (före detta Designseminarier) ger en inblick i designområdets pågående forskning och professionella arbete. Under åren har ett antal seminarier presenterats och samlat designers, konstnärer, entreprenörer och inspirerande människor som formar området för konst och design.

Seminarierna hålls på engelska och är öppna för alla, men de är i första hand för masterstudenter inom textil- och modedesign samt för lärare och studenter från andra program. Om du inte är student eller lärare och vill gå på seminariet, kontakta gärna ansvarig för seminarierna Saina Koohnavard, innan.

30 mars - Ida Klamborn, designer och grundare av varumärket Ida Klamborn

Ida Klamborn tog sin masterexamen i modedesign 2013 från Textilhögskolan. Sedan fyra år tillbaka jobbar hon från Stockholm med sitt varumärke och flera andra projekt vid sidan om.

Under seminariet kommer Ida att prata om hennes egen erfarenhet av att starta egen varumärke från scratch. Vikten av samarbete och att visa bakom kulisserna.