Huvudmeny

Äldre Statistik

Här finner du äldre anmälnings- och antagningsresultat i pdf-format från 2010 och framåt. Statistiken är uppdelad på programutbildningar och kurser

Av anmälningsstatistiken framgår antal sökande och antal sökande per plats. I antagningsresultatet visas hur många som antagits och poängen för sist antagen i urvalsgruppen.

Urvalsgrupper:

  • BG- betyg,
  • HP-högskoleprov,
  • HA-högskoleprov med arbetslivserfarenhet,
  • BF- betyg från folkhögskola,
  • AP- akademiska poäng,
  • YR- yrkeslivserfarenhet och
  • AR- arbetslivserfarenhet.

 

Vårterminen 2018

Resultat, utbildning på grund- och avancerad nivå

Urval 1

Program

Kurser

Urval 2

Program

Kurser

Höstterminen 2017

Resultat, utbildning på grund- och avancerad nivå

Urval 1

Program

Kurser

Urval 2

Program

Kurser

Anmälningsstatistik, utbildning på grund- och avancerad nivå

Program

Kurser

Vårterminen 2017

Resultat, utbildning på grund- och avancerad nivå

Urval 1

Program

Kurser

Urval 2

Program

Kurser

Höstterminen 2016

Resultat, utbildning på grund- och avancerad nivå

Urval 2

Program

Kurser

Urval 1

Program

Kurser

Anmälningsstatistik, utbildning på grund- och avancerad nivå

Program

Kurser

Vårterminen 2016

Resultat, utbildning på grund- och avancerad nivå

Urval 2

Program
Kurser

Urval 1

Program

Kurser

Höstterminen 2015

Resultat, utbildning på grund- och avancerad nivå
Urval 2

Program
Kurser

Urval 1

Program
Kurser

Anmälningsstatistik, utbildning på grund- och avancerad nivå

Program

Kurser

Vårterminen 2015

Resultat, utbildning på grund- och avancerad nivå

Urval 2

Program

Anmälningsstatistik, utbildning på grund- och avancerad nivå

Program
Kurser

Höstterminen 2014

Resultat, utbildning på grund- och avancerad nivå

Poäng sist antagen

Urval 2

Program
Kurser

Urval 1

Program
Kurser

Anmälningsstatistik, utbildning på grund- och avancerad nivå

Program
Kurser

Vårterminen 2014

Resultat, utbildning på grund- och avancerad nivå

Anmälningsstatistik, utbildning på grund- och avancerad nivå

Program (pdf)
Kurser (pdf)

Höstterminen 2013

Utbildningsprogram på grund nivå

Poäng för sist antagen (pdf)

Resultat, utbildning på grund- och avancerad nivå

Urval 2 (pdf)
Urval 1 (pdf)

Anmälningsstatistik, utbildning på grund- och avancerad nivå

Program (pdf)

Höstterminen 2012

Poäng för sist antagen reserv

Urval 2

Program
Kurser

Urval 1

Program
Kurser

Anmälningsstatistik

Program
Kurser

Vårterminen 2012

Anmälnings- och Antagningsstatistik urval 1 och urval 2

Program och kurser

Höstterminen 2011

Poäng för sista antagen reserv

Program grundnivå
Program påbyggnad

Urval 2

Program
Kurser

Urval 1

Program
Kurser

Anmälningsstatistik

Program
Kurser

Vårterminen 2011

Urval 2

Program
Kurs

Anmälningsstatistik

Program 
Kurser

Höstterminen 2010

Urval 2

Program
Kurser

Urval 1

Program
Kurser

Anmälningsstatistik

Program
Kurser
Övriga program