Huvudmeny

Alternativt urval

Intervjuer, färdighetsprov och andra alternativa urvalsinstrument används till vissa utbildningsalternativ, vilka framgår nedan

Till Designteknikerutbildning inom konfektion med inriktning mot internationell tillverkning sker urval till 37 % av platserna på gymnasiebetyg (tre undergrupper), och 33 % på högskoleprov. Till resterande 30 % av platserna sker alternativt urval genom rangordning av den sökandes kunskaper inom utbildning i mönsterkonstruktion och sömnad som omfattar minst 20 veckor på heltid och med en övre gräns på 100 veckor. 

Till Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma sker urval till 37 % av platserna på gymnasiebetyg (tre undergrupper) och 33 % på högskoleprov. Till resterande 30 % av platserna sker alternativt urval genom rangordning av den sökandes yrkeslivserfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan, som omfattar minst 60 månader på minst halvtid med en övre gräns på 120 månader.

Till Organisations- och personalutvecklare i samhället sker urval till 37 % av platserna på gymnasiebetyg (tre undergrupper) och 33 % på högskoleprov. Till resterande 30 % av platserna sker alternativt urval genom rangordning av den sökandes arbetslivserfarenhet med en övre gräns på 96 månader.