Huvudmeny

Individuell prövning

Vid Högskolan i Borås kan sökande åberopa individuell prövning. En helhetsbedömning av den sökandes meriter och andra omständigheter görs. Sökande kan åberopa individuell prövning som urvalsgrund till samtliga av Högskolan i Borås utbildningar.

Skälen som sökande kan åberopa kan vara ett eller flera av följande:

  • omständigheter som begränsar sökandes konkurrenssituation
  • omständigheter som begränsar valet av studieort (t.ex. medicinska eller sociala skäl)
  • kunskaper eller erfarenheter hos den sökande som är särskilt värdefulla för den sökta utbildningen och/eller det yrkesområde som utbildningen förbereder för

För att prövning ska ske krävs att den sökande:

  • uppfyller behörighetskraven
  • bör ha uttömt de möjligheter som står till buds att förbättra sin konkurrenssituation (t.ex. via högskoleprovet).

För att ansöka om individuell prövning skriver du ett personligt brev där du anger dina skäl för att bli antagen med individuell prövning. Skälen ska styrkas med intyg/dokumentation. Brevet med tillhörande dokumentation skickas till: Högskolan i Borås, Antagningen, 501 90  BORÅS.

För att vara garanterad att din ansökan om individuell prövning kommer behandlas måste din anmälan till Högskolan i Borås vara gjord före sista anmälningsdag. Anmälningar inkomna efter sista anmälningsdag behandlas endast i mån av tid. Högskolan godtar kompletteringar t.o.m. sista kompletteringsdag.