Huvudmeny

Meriter från arbetslivet

Det finns två varianter av meriter från arbetslivet. Arbetslivserfarenhet är generell och innefattar all erfarenhet från arbetslivet. Yrkeslivserfarenhet är specifik, till exempel från arbete som sjuksköterska eller lärare

Arbetslivserfarenhet (ALE) innefattar all erfarenhet från arbetslivet, det vill säga den är generell. Specifik arbetslivserfarenhet kallas yrkeslivserfarenhet (YLE), t. ex. arbete som sjuksköterska eller lärare. 

Erfarenhet från arbetslivet räknas i antal månader. För att få tillgodoräkna generell arbetslivserfarenhet (ALE) måste du ha arbetat i 5 år, d.v.s. 60 månader. Endast 60 månader får tillgodoräknas, varken mer eller mindre.

För den specifika arbetslivserfarenheten (YLE) räknas varje månad. Dock måste du ha arbetat i minst 3 månader, den övre gränsen för tillgodoräknande är 96 månader.  

Intyg om arbetslivserfarenhet

Här kan du läsa mer om hur du laddar upp tjänstgöringsintyg. För att det ska godtas och registreras gäller:

 • daterat tidigast den dag anställningen upphörde.
  Undantag gäller för pågående anställning. Då ska intyg för
  höstens antagning vara daterade tidigast i januari för att tillgodoräknas
  till den 30 juni och för vårens antagning i juli
  för att tillgodoräknas till den 31 december.
 • omfattningen av arbetet, det vill säga om du har arbetat heltid,
  halvtid eller varit timanställd, ska tydligt framgå.
 • det ska framgå under vilken period du har arbetat.

Anställningsbevis godtas inte som intyg utom vid pågående anställning vid arbete som påbörjats efter 1 januari inför en höstterminsantagning och 1 juli inför en vårterminsantagning, det år ansökan görs.

Mer information om vilka meriter som måste laddas upp till kurser/program inom vård samt Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma.