Huvudmeny

Reell kompetens

Om du helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs för den eller de utbildningar som du ansökt till, kan du ansöka om reell kompetens

Reell kompetens är samlade kunskaper och meriter som du kan ha inhämtat på flera olika sätt, till exempel via arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet m.m. Ansökan om reell kompetens kan gälla både grundläggande och särskild behörighet.

Bedömning av reell kompetens

När högskolan bedömer din reella kompetens bedömer vi dina förutsättningar att klara den utbildning som du söker. Vi sänker inte kraven som ställs för att bli behörig, utan du ska kunna visa att du har motsvarande kunskaper fast på annat sätt. All bedömning utgår från de meriter/dokument som du skickar in.

 Med ansökan ska du även bifoga ett brev där det tydligt framgår:
·    vilka skäl för reell kompetens eller undantag som åberopas
·    vilka speciella kunskaper du anser dig ha
·    hur du har skaffat kunskaperna
·    på vilket sätt du anser att kunskaperna gör det möjligt för dig att klara av den utbildning du söker

Om du inte beviljas reell kompetens kommer högskolan att pröva om det finns skäl för undantag. Undantag ges från ett eller flera behörighetskrav för en specifik utbildning vid ett specifikt tillfälle.

Så här gör du för att ansöka om reell kompetens

1.    Anmäl dig till utbildningar via antagning.se
2.    Fyll i blankett för prövning av reell kompetens, som du hittar på antagning.se
3.    Ladda upp blanketten tillsammans med brevet och andra handlingar som du vill åberopa (betyg, intyg eller andra handlingar som styrker din ansökan) på antagning.se Läs om hur du laddar upp dokument på antagning.se (extern länk)

Vi tar emot ansökan om reell kompetens till och med sista kompletteringsdag, dvs. den 3 december 2018.

Konkurrens om platserna

Om det är fler sökande än antal platser måste du konkurrera om plats. För dig som beviljas grundläggande behörighet genom reell kompetens är det mycket viktigt att du gör högskoleprovet  för att ha ett värde att konkurrera med.


Beslut

Beslut om behörighet får du på antagningsbeskedet som meddelas via antagning.se. Du har rätt att överklaga beslut om behörighet. Information om hur du överklagar hittar du på antagningsbeskedet.


Grundläggande behörighet genom enstaka gymnasie- eller komvuxkurser och arbetslivserfarenhet

För dig som helt eller delvis saknar grundläggande behörighet har universiteten och högskolorna tagit fram en gemensam modell för att bedöma grundläggande behörighet genom reell kompetens.
·    Om du har lägst betyget Godkänd eller E i följande:
·    Svenska/Svenska som andra språk A + B eller Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
·    Engelska A eller Engelska 5 och 6
·    Matematik A eller Matematik 1a, b eller c
·    Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b
·    samt tre års arbetslivserfarenhet efter 19 års ålder, anses du uppfylla grundläggande behörighet.