Huvudmeny

Regler för antagning

Enligt högskoleförordningen måste varje lärosäte ha en antagningsordning

Riksdagen och regeringen har det övergripande ansvaret för högre utbildning. Universitet och högskolor är egna myndigheter, som lyder direkt under regeringen. Reglerna för tillträde till högskoleutbildning finns i högskolelagen och i högskoleförordningen med föreskrifter.

Läs mer

Antagningsordning 2017- 2019 (Dnr 448-16) (pdf)
Universitetskanslersämbetets webbplats (extern länk) 
Universitets- och högskolerådet (UHR) (extern länk)