Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Kontakta antagningsfunktionen

Antagningsfunktionen vid Högskolan i Borås ansvarar för antagning till program och kurser som ges vid Högskolan i Borås.

Hos oss kan du få svar på frågor om behörighet och urval. Du kan också, utanför antagningsperioderna, kontakta oss angående behörighetsbedömningar.

Telefontid

Vi har telefontid måndag till fredag 10:00-12:00, tel: 033 - 435 40 30, övrig tid kan du kontakta oss på e-post: antagningen@hb.se (ange alltid anmälningsnummer, alternativt personnummer vid e-post-kontakt).

Extra telefontid

21 april 13:00-15:00

27 april 13:00-15:00

Besök hänvisas till Studentexpeditionen (plan 3, Allégatan 1, Vån 3B).

Öppet onsdagar 11:30 – 12:30 

OBS!  Med anledning av coronaviruset tar vi tillsvidare inte emot besök utan får hänvisa till telefon och e-post.

Hamnat på reservplats?

Efter sista registreringsdag börjar antagningen av reserver och alla som blir aktuella för antagning kommer att kontaktas.

Det är tyvärr inte möjligt att svara på frågor om dina chanser att bli reservantagen.

Samtycke

Uppgifter som du lämnar om dig själv och dina anhöriga i formuläret nedan kommer att behandlas av högskolans Antagningsfunktion i syfte att besvara dina frågor. Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES, och raderas efter handläggning. Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (e) i dataskyddsförordningen (allmänt intresse). Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har på högskolans webbplats, http://www.hb.se/dataskydd 

Kontaktformulär