Huvudmeny

Viktiga datum

Sommarterminen 2019

20 februari - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
15 mars - Sista anmälningsdag
29 april - Antagningsbesked 
27 maj - Registrering på sommarkurser öppnar
3 juni - Sista dag för registrering på sommarkurser


Höstterminen 2019

15 mars - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
15 april - Sista anmälningsdag
20 juni - Sista kompletteringsdag
11 juli - Antagningsbesked med svarskrav
26 juli - Sista svarsdag
1 augusti - Andra antagningsbeskedet


Utbildningar med avvikande datum

 

Mode- och Textildesign, kandidatutbildning

26 januari - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
15 april - Sista anmälningsdag
16 april - Sista dag för uppladdning av portfolio
6 maj - Sista betaldag anmälningsavgift vid avgiftsskyldighet 
6 maj - provdag textildesign
21-22 maj - provdagar modedesign
Slutet av maj - Antagningsbesked

 

Konstnärligt masterprogram i Mode- och Textildesign
22 januari - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
1 mars - Sista anmälningsdag
12 mars - Sista betaldag anmälningsavgift vid avgiftsskyldighet
12 mars - Sista kompletteringsdag
8 maj - Antagningsbesked

 

Specialistsjuksköterske- och Barnmorskeutbildning

15 februari - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
15 mars - Sista anmälningsdag
27 mars - Sista kompletteringsdag
12 april - Antagningsbesked
17 april - Efterantagning påbörjas 

För dig som vill utbilda dig till specialistsjuksköterska eller barnmorska
Utbildningarna går att söka på antagning.se från och med 15 februari och sista anmälningsdag är den 15 mars. Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Glöm inte att ladda upp intyg för pågående tjänstgöring. Den 27 mars måste alla dokument vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning.
Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.
Ditt antagningsbesked kommer den 12 april, vilket förhoppningsvis underlättar planering av till exempel tjänstledighet.

 

 * 6 maj – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper på antagning.se (extern länk)  som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara inne senast 6 maj. 

Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.