Huvudmeny

Vidareinformatör

Här kan du som är vidareinformatör beställa utbildningskatalogen.

Beställ utbildningskatalogen

Behandling av uppgifter*

Samtycke

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig i formuläret. Uppgifterna kommer att behandlas av ansvarig vid högskolan samt av den distributör som ombesörjer utskick av utbildningskatalogen i syfte att se till att du får den utbildningskatalog du beställt. Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES, och raderas efter sex månader. 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.