Invandrarakademin

Utbildningen innehåller svenska som andraspråk och studier i samhällskunskap där svenska språket är i fokus. Samtidigt erbjuds vägledning och kartläggning av utbildning och/eller yrkeserfarenhet. Syftet med Invandrarakademin är att studenten får språklig kunskap för att kunna utöva det yrke som den utländska akademiska utbildningen har förberett för och därmed stärka sin anställningsbarhet på den svenska arbetsmarknaden. Utbildningen vid Högskolan i Borås ska därför ses som ett komplement till den akademiska utbildningen från hemlandet.

Du kommer att studera litteratur, språkets struktur, svenskt arbetsliv och många andra aktuella områden i samhället. Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng (hp) under två terminer och utbildningen är på heltid (40h/vecka). Utbildningen är på förberedande nivå och kan inte ingå i en högskoleexamen.

Läs mer om vårt kursutbud här

Denna utbildning vänder sig till dig som tidigare har studerat på ett universitet i minst tre år och behöver komplettera dina svenska kunskaper. Akademiskt skrivande och muntlig argumentation ingår i kursen. Ett hållbarhetsperspektiv finns i alla moment.