Ledarskapsutbildningar inom vård, arbetsliv och välfärd


Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer 30 hp, 50%, distans
Vill du öka din kompetens och utveckla din roll som ledare inom äldreomsorgen? Då ska du läsa Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer. Den ger dig bland annat kunskap om den nationella värdegrunden för äldre och arbetet med värdegrundsfrågor.

Läs mer om Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer

Vård och omsorgsadministration 1-3, 30-90 hp, 50%, distans
Utbildningen lämpar sig väl om du vill prova på att studera på högre nivå. Här får du möjlighet att utveckla och fördjupa dina kunskaper och färdigheter för arbete som administratör och ledare inom vården. Vi erbjuder tre kurser i ämnet. Väljer du att läsa alla tre ger det dig totalt 90 hp, och skapar möjlighet att ansöka om Kandidatexamen, om du också har 90 hp inom andra ämnesområden.

Läs mer om kursen: Vård och omsorgsadministration 1

Läs mer om kursen: Vård och omsorgsadministration 2

Läs mer om kursen: Vård och omsorgsadministration 3

Ledarskap och hälsa i arbetslivet 7,5 hp, 25% (på plats i Borås)
Den här kursen belyser olika aspekter på hälsa, ledarskap och organisation. I kursen diskuteras och reflekteras över hur ledning, chefer och medarbetare kan skapa välfungerande och välmående arbetsplatser, under stabila förhållanden och under förändrings- och utvecklingsförhållanden.

Läs mer om kursen: Kurs ledarskap och hälsa 7.5 hp

Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg, 60 hp, 50%, distans
Har du ambitioner att bli ledare inom vård- och omsorg? Vill du arbeta med strategisk verksamhetsutveckling eller förbättringsarbete? Vår magister ger dig verktygen du behöver för att styra, organisera och leda inom vård- och omsorgssektorn.

Läs mer om programmet Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg

Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv, 15 hp, 50 %, distans
Arbetslivet genomgår stora förändringar till följd av ökad globalisering och kunskap har fått en allt viktigare roll som produktionsfaktor. I denna kurs där arbetsvetenskap är huvudområdet studeras hur olika organisations- och ledarskapsmodeller sprids, anammas och implementeras nationellt och internationellt. Vi problematiserar också olika modeller med avseende på ekonomisk effektivitet och social hållbarhet för både företag/verksamhet och individ.

Läs mer om kursen: Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv