Huvudmeny

Polisprogrammet

Att vara polis är att göra skillnad. Som polis skapar du trygghet för oss människor och det samhälle vi lever i. Utbildningen förbereder dig på att kunna skydda och hjälpa, förebygga och klara upp.

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar och bedrivs huvudsakligen på vårt campus, eller i nära anslutning, mitt i Borås city. Borås ligger i en expansiv region med 1,7 miljoner invånare. Här finns närhet till såväl storstad som mellanstora och små städer samt till glesbygd med olika förutsättningar för polisarbete. I regionen finns också en internationell hamn och flygplats.

Högskolan i Borås har en gedigen erfarenhet av professionsutbildningar med bland
annat sjuksköterskeutbildning samt utbildning och forskning inom prehospital ambulans- och akutsjukvård. Tillsammans med polislärare från Polismyndigheten och akademiska lärare från Högskolan i Borås, Göteborgs universitet och Högskolan i Skövde erbjuder vi utbildning av yttersta klass. Vi har även forskningssamarbete med forskningsinstitutet RISE för att öka kunskapen inom området säkerhet.

Högskolan i Borås erbjuder Polisprogrammet såväl på campus som på distans.

Få svar på de mest frekventa frågorna här

Innehåll

Polisprogrammet är en uppdragsutbildning som ges på uppdrag av Polismyndigheten och som omfattar fem terminer. I de två sista terminerna ingår aspiranttjänstgöring om sex månader.

Teoretiska studier varvas med praktik genom övningar, fältstudier och färdighetsträning som i vissa delar ställer krav på fysisk förmåga. Polisutbildningen är problembaserad vilket innebär att du får lära dig att söka kunskap, analysera problem, se orsakssamband, finna lösningar samt fatta beslut och utvärdera dina insatser.

Studierna tar sin utgångspunkt i polisiärt arbete och polisens uppdrag, regelverk samt metoder.I studierna ingår också ämnen så som juridik, kriminologi, vårdvetenskap, beteendevetenskap, socialt arbete och statsvetenskap. Högskolan i Borås följer den nationella utbildningsplanen, beslutad av Polismyndigheten och som är gemensam för samtliga lärosäten som tillhandahåller Polisprogrammet i Sverige.

Student som godkänts på Polisprogrammet erhåller examensbevis med benämningen polisexamen, detta ger behörighet att söka tillsvidareanställning som polis.

Läs mer

Läs utbildningsplanen (pdf)

Läs mer om utbildningens innehåll på polisens webbplats (extern länk)

Vem kan söka?

För att bli antagen måste du uppfylla ett antal krav och du behöver ha rätt egenskaper för polisyrket. Du kan ansöka till polisutbildningen två gånger per år; i maj och november.

Läs mer om polisutbildningen och hur du ansöker på polisens webbplats (extern länk)