Huvudmeny

Program och kurser

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Sökresultat

Sortera på:

A-Ö  nivå

Program (10)

Startar på vårterminen -19

Bibliotekarie, distansutbildning

Förskollärarutbildning

Förskollärarutbildning

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Magisterprogram i strategisk information och kommunikation

Sjuksköterskeutbildning

Kurser (56)

Startar på vårterminen -19

Affärsjuridik II

Akutmedicin

Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom

Den levda kroppen i det vårdande sammanhanget - betydelsen av Merleau Pontys filosofi för vårdvetenskap

Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå

Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå

Examensarbete inom högteknologisk och prehospital vårdmiljö

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

Fältstudie A

Fältstudie D

Färglära

Förbättringskunskap, utvärdering och patient- och brukarsäkerhet i vård- och omsorgsorganisationen

Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund

Hälsa, livsstil och förändring hos individen

I patientens värld - med fokus på existensen

Management och revision i professionella organisationer

Människan med demens och multisjuklighet

Mönsterkonstruktion I

Organisation och ledarskap i vård och omsorg ur ett etiskt perspektiv

Studentdrivet designprojekt A

Studentdrivet designprojekt B

Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp

Textil Innovation

Textil materiallära