Huvudmeny

Just nu uppdaterar vi våra utbildningssidor, vilket kan leda till att sidorna inte visas på ett korrekt sätt.

Program och kurser

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Sökresultat

Sortera på:

A-Ö  nivå

Program (68)

Startar på vårterminen -19

Sjuksköterskeutbildning

Magisterprogram i strategisk information och kommunikation

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

Förskollärarutbildning

Förskollärarutbildning

Bibliotekarie, distansutbildning

Startar på höstterminen -19

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk

Webbredaktör, distansutbildning

Textilingenjörsutbildning

Textilekonomutbildning

Textildesign

Textil produktutveckling och entreprenörskap

Tekniskt Basår

Systemvetarutbildning

Systemarkitekturutbildningen

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård

Sjuksköterskeutbildning

Modedesign

Masterutbildning i textilteknik

Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor

Masterprogram i pedagogiskt arbete

Masterprogram i management av digital handel

Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring

Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning

Masterprogram  i resursåtervinning

Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster

Maskiningenjör - produktutveckling

Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap

Magisterutbildning i informatik

Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande

Magisterprogram i Textilt Management

Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg

Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, inriktning textildesign

Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, inriktning modedesign

Kemiingenjör - tillämpad bioteknik

Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel

Kandidatprogram i offentlig förvaltning

IT-tekniker

Industriell ekonomi - logistikingenjör

Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

Förskollärarutbildning

Event Management

Energiingenjör

Ekonomutbildning

Designteknikerutbildning

Dataekonomutbildningen

Civilekonomprogrammet

Byggingenjör

Bibliotekarie

Barnmorskeutbildning

Kurser (93)

Startar på vårterminen -19

Textil materiallära

Textil Innovation

Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp

Organisation och ledarskap i vård och omsorg ur ett etiskt perspektiv

Mönsterkonstruktion I

Människan med demens och multisjuklighet

Management och revision i professionella organisationer

I patientens värld - med fokus på existensen

Hälsa, livsstil och förändring hos individen

Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund

Förbättringskunskap, utvärdering och patient- och brukarsäkerhet i vård- och omsorgsorganisationen

Färglära

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder

Examensarbete inom högteknologisk och prehospital vårdmiljö

Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå

Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå

Den levda kroppen i det vårdande sammanhanget - betydelsen av Merleau Pontys filosofi för vårdvetenskap

Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom

Akutmedicin

Affärsjuridik II

Startar på höstterminen -19

Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå

Vård- och omsorgsadministration 3

Vård- och omsorgsadministration 2

Vård- och omsorgsadministration 1

Textil materiallära

Teamsamverkan inom prehospital och intrahospital akutsjukvård

Säker vård inom prehospital och intrahospital akutsjukvård

Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp

Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget II

Prehospital akutsjukvård vid trauma

Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 2

Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1

Mänskliga resurser och konflikthantering i vården och omsorgen

Mentorsutbildning: grundkurs

Lärande i vård- och omsorgsverksamhet

Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer

Hälsa och ledarskap i arbetslivet

Färglära

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder

Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå

Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå

Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård II

Avancerad hemsjukvård inklusive palliativ vård

Att skriva en vetenskaplig artikel

Anestesiologi

Ambulanssjukvård

Akutmedicin

Affärsjuridik I