Huvudmeny

Program och kurser

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Sökresultat

Sortera på:

A-Ö  nivå

Program (71)

Startar på höstterminen -19

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk

Webbredaktör, distansutbildning

Textilingenjörsutbildning

Textilekonomutbildning

Textildesign

Textil produktutveckling och entreprenörskap

Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning

Tekniskt Basår

Systemvetarutbildning

Systemarkitekturutbildningen

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård

Sjuksköterskeutbildning

Polisprogrammet

Polisprogrammet

Organisations- och personalutvecklare i samhället

Modedesign

Masterutbildning i textilteknik

Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor

Masterprogram i pedagogiskt arbete

Masterprogram i management av digital handel

Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring

Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning

Masterprogram  i resursåtervinning

Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster

Maskiningenjör - produktutveckling

Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap

Magisterutbildning i informatik

Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande

Magisterprogram i Textilt Management

Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg

Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, inriktning textildesign

Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, inriktning modedesign

Kemiingenjör - tillämpad bioteknik

Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel

Kandidatprogram i offentlig förvaltning

Kandidatprogram i Internationell Handel och IT

IT-tekniker

Industriell ekonomi - logistikingenjör

Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap

Industriell ekonomi - affärsingenjör

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

Förskollärarutbildning

Förskollärarutbildning

Event Management

Energiingenjör

Ekonomutbildning

Designteknikerutbildning

Dataekonomutbildningen

Civilekonomprogrammet

Byggingenjör

Bibliotekarie

Barnmorskeutbildning

Affärsutvecklarprogrammet Bygg

Startar på vårterminen -20

Sjuksköterskeutbildning

Magisterprogram i strategisk information och kommunikation

Magisterprogram i litteraturpedagogik

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

Förskollärarutbildning

Förskollärarutbildning

Kurser (142)

Startar på höstterminen -19

Äldreomsorgens  organisering, ledarskap och medarbetarskap

Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå

Vård- och omsorgsadministration 3

Vård- och omsorgsadministration 2

Vård- och omsorgsadministration 1

Vetenskaplig publicering

Textil materiallära

Textil Innovation

Termisk energiåtervinning

Teamsamverkan inom prehospital och intrahospital akutsjukvård

Säker vård inom prehospital och intrahospital akutsjukvård

Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp

Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget II

Skatterätt I

Resursåtervinning

Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 2

Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1

Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv

Mönsterkonstruktion I

Mänskliga resurser och konflikthantering i vården och omsorgen

Mentorsutbildning: grundkurs

Lärande i vård- och omsorgsverksamhet

Livscykelanalys

Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer

Ledarskap och hälsa i arbetslivet

Introduktion till polymera material