Huvudmeny

Utbudet av fristående kurser uppdateras kontinuerligt under våren.

Program och kurser

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Sökresultat

Sortera på:

A-Ö  nivå

Kurser (114)

Startar på höstterminen -20

Affärsjuridik I

Akutmedicin

Akutsjukvårdens funktion och organisation

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi

Ambulanssjukvårdens funktion och organisation

Att skriva en vetenskaplig artikel

Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård I

Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård II

Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård I

Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård II

Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård I

Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård II

Biobränsle och biologisk behandling av avfall

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Cirkulär Textil

Digitala texter

Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg

Etik, kommunikation och nationell värdegrund för äldreomsorgen

Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå

Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå

Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

Forskningsmetoder inom vårdvetenskap

Fältstudie D

Färglära

Färglära 2

Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 1

Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund

Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund

Hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö inom vård och omsorg

Interkulturell kommunikation

Introduktion till polymera material

IT Service Management

Ledarskap och hälsa i arbetslivet

Ledarskap och organisering av idrottsverksamhet – sport management

Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer

Livscykelanalys

Lärande i vård- och omsorgsverksamhet

Marknadsföring och kommunikation för folkbibliotek

Mikroekonomi

Modeskiss och illustration

Mänskliga resurser och konflikthantering i vården och omsorgen

Mönsterkonstruktion I

Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv

Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv

Prehospital och intrahospital akutsjukvård vid kris och katastrof

Psykologi – Grundkurs

Resursåtervinning

Retorik med didaktisk inriktning

Skapande matematik

Smarta textilier översiktskurs

Socialrätt II

Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget II

Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp

Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp

Svenska som andraspråk, 31-45 hp

Säker vård inom prehospital och intrahospital akutsjukvård

Teamsamverkan inom prehospital och intrahospital akutsjukvård

Termisk energiåtervinning

Textil experimentell materiallära: struktur och grundprinciper

Textil Innovation

Textil materiallära

Vård- och omsorgsadministration 1

Vård- och omsorgsadministration 2

Vård- och omsorgsadministration 3

Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå

Äldreomsorgens  organisering, ledarskap och medarbetarskap