Huvudmeny

Kurser HT 2018

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Kurser (60)

Förberedande nivå

Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp

Grundnivå

Affärsjuridik I

Animering och multimedia för webben

Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå

Fältstudie D

Fältstudie E

Färglära

Handledningsutbildning, grund

Hälsa och ledarskap i arbetslivet

Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer

Lärande i vård- och omsorgsverksamhet

Mänskliga resurser och konflikthantering i vården och omsorgen

Mönsterkonstruktion I

Studentdrivet projekt: utställning och performance

Textil Innovation

Textil materiallära

Vård- och omsorgsadministration 1

Vård- och omsorgsadministration 2

Vård- och omsorgsadministration 3

Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå

Avancerad nivå

Akutmedicin

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi

Ambulanssjukvård

Anestesiologi

Att skriva en vetenskaplig artikel

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1

Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 2

Prehospital akutsjukvård vid trauma

Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget II

Vetenskaplig publicering

Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård