Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

15 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-21082
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Antal platser: 15
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

I kursen genomför du ett examensarbete inom professionsområdet i syfte att fördjupa ditt vetenskapliga förhållnings- och arbetssätt.

Innehåll

Under handledning planeras, genomförs och rapporteras ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Examensarbetet är slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen och innebär en fördjupning inom ämnesområdet samt aktuell profession och kontext. Seminarier genomförs under terminens gång där examinationsmanuset presenteras av författaren och granskas av kursdeltagare och lektor. I kursen ingår också att försvara ett eget examensarbete vid ett seminarium samt genomföra opponentskap.