Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård

15 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-21182
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Antal platser: 15
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

I kursen genomför du ett examensarbete inom professionsområdet i syfte att fördjupa ditt vetenskapliga förhållnings- och arbetssätt.

Innehåll

Den vetenskapliga metodskolningen utgörs av en fördjupning i vårdvetenskap och i ämnesområdet för specialistsjuksköterskans profession med inriktning mot anestesisjukvård. Seminarier genomförs under kursens gång där examinationsmanuset presenteras av författaren och granskas av kursdeltagare och examinator. I kursen ingår också att försvara ett eget examensarbete vid ett examinationsseminarium, samt genomföra opponentskap.