Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Fältstudie E

30 högskolepoäng, heltid 100% – distans

Anmälningskod: HB-13282
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Antal platser: 30
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Ortsoberoende
Studietid: Övrig tid

Programstudenter vid Textilhögskolan har möjlighet att göra en fältstudie som komplement till sitt utbildningsprogram. Kursen består av studier på ett företag/en organisation inom den textila branschen och avslutas med en rapport. Dessa kurser är ett utmärkt sätt att applicera dina kunskaper, få relevant arbetslivserfarenhet och viktiga kontakter inom näringslivet.

Innehåll

Kursen ger studenten möjlighet att genom deltagande i en textilrelaterad verksamhet (dvs företag eller organisation med inriktning på mode-, textil- eller konfektion eller med koppling till sådan verksamhet) tillämpa och värdera teoretiska och praktiska kunskaper som har tillägnats genom tidigare kurser och reflektera över sitt eget deltagande i verksamheten. Upprättande av en processkarta med tillhörande processbeskrivning innebär grundliga observationer av någon process inom verksamheten. Företagsekonomiska kunskaper och SWOT-analys tillämpas för att göra en beskrivning av företaget eller organisation där Fältstudien görs. Med utgångspunkt i verksamheten och mot bakgrund av sin tidigare studiebakgrund ska studenten också formulera en problemställning och enskilt genomföra en litteraturstudie som redovisar tidigare forskning inom problemområdet. Utifrån problematiseringen och litteraturstudien ska förslag på förändring i verksamheten ges.