Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

7,5 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Anmälningskod: HB-21782
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Antal platser: 25
Startar: 2018-11-12
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 3
Studietid: Dag

Kursen behandlar och fördjupar kunskaper i kvantitativ metod och försöksuppläggning inom det vårdvetenskapliga området. Speciellt fokus läggs på att planera och genomföra interventionsstudier.

Innehåll

Kursen behandlar och fördjupar kunskaper i kvantitativ metod inom klinisk vårdforskning. Fokus ligger på den empiriska kvantitativa forskningsprocessens grundläggande element och ställningstaganden avseende design, datanivåer, statistiska analysmetoder, tolkning och kritisk granskning av resultat, samt skriftlig rapportering av statistiska resultat. I kursen introduceras och tillämpas dataprogram för statistisk analys. Studenten tränas därefter i användning av dataprogram genom tillämpning av de olika momenten som ingår i kursen.

Kan vi hjälpa dig?