Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Fysisk aktivitet och hälsa 1

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-25882
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Antal platser: 30
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2018-11-11
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Eftermiddag/Kväll

Kursen syftar till öka förståelsen för sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa och inspirera till regelbunden fysisk aktivitet.

Innehåll

Kursen behandlar området fysisk aktivitet och hälsa. Grundläggande teorier om fysisk aktivitet, motion och träning presenteras samt hur fysisk aktivitet kan användas i hälsofrämjande syfte. Modeller för att stödja hållbara livsstilsförändringar presenteras och allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet för barn, unga, vuxna och äldre behandlas. Kursen tar också upp risker med långvarigt stillasittande liksom stillasittandets fysiologi.