Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Medie- och informationskunnighet i skolan

7,5 högskolepoäng, deltid 25% – distans

Anmälningskod: HB-39682
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Antal platser: 30
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Ortsoberoende
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Blandade tider

Innehåll

Kursens utgår ifrån UNESCO:s ramverk kring medie- och informationskunnighet samt belyser aktuell forskning inom området. Kursen fokuserar på hur samverkan mellan lärare och bibliotekarier kan stärka medie- och informationskunnigheten. Förståelse för barns och ungas medievanor är väsentliga delar i kursen liksom kunskaper om källkritiska principer i dagens kommunikationssamhälle. Deltagarnas egna erfarenheter och problemställningar kring medie- och informationskunnighet kommer att forma en stor del av kursens innehåll. Didaktiska exempel på hur medier kan användas i lärandesituationer i skolan kommer att vara ett genomgående tema i kursen.