Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 2

15 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-27682
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Antal platser: 10
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2018-11-11
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kurs med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kursens syfte är att du ska kunna tillämpa och fördjupa de vårdvetenskapliga och medicinska kunskaper som krävs för ett självständigt vårdarbete som anestesisjuksköterska.

Innehåll

Kursen omfattar klinisk utbildning som består av teoretiska och verksamhetsförlagda studier. Genom kursen förvärvar studenten fördjupande kunskaper i anestesisjuksköterskans omvårdnadsarbete med patienter i alla åldrar som drabbats av kronisk/akut sjukdom eller skada och är i behov av elektiv eller akut operation. Vidare ingår teorier, modeller och metoder som ligger till grund för omvårdnaden inom anestesisjukvård. Andra områden som studeras är kommunikation, omvårdnadsdokumentation, vårdetik, patient- och närståendeundervisning.