Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Prehospital akutsjukvård vid trauma

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-29782
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Antal platser: 20
Startar: 2018-11-12
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

I kursen studerar du metoder för primär och sekundär bedömning. Kursen behandlar också prioritering, åtgärder och utvärdering i samband med prehospital vård av traumapatienter.

Innehåll

Kursens innehåll fokuserar på patofysiologi, kinematik och smärtlindring vid olika former av trauma. Kursen utgår från metoder för primär och sekundär bedömning samt prioritering, åtgärder och utvärdering i samband med prehospital vård av patienter som drabbats av trauma. Moment som ingår är losstagning av fastklämd patient, säkerhetsfrågor vid skadeplatsarbete, ambulanstransport, organisation och sjukvårdledning på skadeplats.