Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Smärta och smärtbehandling

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-22082
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Antal platser: 40
Startar: 2018-11-12
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

I kursen fördjupar och breddar du dina kunskaper i vård och behandling av patienter med olika smärttillstånd.

Innehåll

I kursen studeras smärta och smärtbehandling vid akut och långvarig smärta hos barn, vuxna och äldre. Moment som ingår är smärtfysiologi, olika smärtkategorier och smärttillstånd, smärtutredning och smärtbehandlingsmetoder av farmakologisk, neurokirurgisk, fysikalisk, komplementär och psykologisk art. Viktiga aspekter är människans upplevelse av smärta och individuella resurser att hantera smärta samt etiska aspekter på smärtbehandling och bemötande av patienter med smärtproblematik.