Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Socialrätt

7,5 högskolepoäng, deltid 25% – distans

Anmälningskod: HB-25082
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Antal platser: 50
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Ortsoberoende
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Eftermiddag/Kväll

Kursen ger en introduktion till det socialrättsliga området.

Innehåll

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig kunskap om och förståelse för innehåll och intentioner inom området gällande lagar och författningar. Kursen ger en introduktion till det socialrättsliga området och en översiktlig kunskap om rättsregler inom: socialrätt, socialförsäkringsrätt, allmän förvaltningsrätt, familjerätt, arbetsrätt och straffrätt.

Områden som särskilt belyses är:

  • Till socialrättsområdet hörande och angränsande lagstiftning
  • Kommunens respektive landstingets ansvar
  • Den enskildes rättigheter och delaktighet
  • Anhörigas roll
  • Gränsdragning mellan myndighetsutövning (beställare) och utförare
  • Begreppen skälig levnadsnivå och goda levnadsförhållanden
  • Etik, förhållningssätt och värderingar