Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Vård- och omsorgsadministration 1

30 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Anmälningskod: HB-25482
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Antal platser: 120
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 5
Studietid: Dag

Du får grundläggande kunskaper för att kunna arbeta som administratör eller ledare inom vård och omsorg. Du studerar organisationsteori, vårdledarskap, hälsoekonomi och lagar. I kursen ingår också att värdera konsekvenser av förändringar inom vård och omsorg.

Innehåll

Kursen är indelad i fyra delkurser:
1. Vårdens och omsorgens organisering och styrning, 7,5 hp
2. Ledarskap inom vård och omsorg, 7,5 hp
3. Hälsoekonomi, 7,5 hp
4. Vårdens och omsorgens lagar och förvaltning, 7,5 hp

Delkurs 1.Vårdens och omsorgens organisering och styrning, 7,5 hp
Kursen behandlar organisationsteorier med koppling till vård- och omsorgsområdet. I kursen studeras teorier och modeller för att organisera och planera vård- och omsorgssektorn. Olika organisations- och styrformer belyses och problematiseras utifrån hållbar utveckling.

Delkurs 2. Ledarskap inom vård och omsorg, 7,5 hp
Kursen behandlar olika teorier och modeller för ledarskap inom vård och omsorg. Ledarskapets roll i verksamhetsplanering samt betydelse för förbättring, utveckling och en hälsobefrämjande arbetsplats belyses. Ledarskap utifrån genus, mångfald och hållbar utveckling problematiseras.

Delkurs 3. Hälsoekonomi, 7,5 hp
Kursen behandlar hälsoekonomiska begrepp och teoriers användbarhet inom planering, styrning och utvärdering. Hälsopolitiska mål och prioriteringar värderas utifrån etik, genus, mångfald och hållbar utveckling såväl nationellt som globalt.

Delkurs 4. Vårdens och omsorgens lagar och förvaltning, 7,5 hp
Kursen utgår från ett samhällsperspektiv, där politiska och sociala reformers betydelse för vårdens och omsorgens utveckling lyfts fram. Inom kursen behandlas förvaltningskunskap, demokratibegreppet och lagstiftningen inom vård och omsorg.