Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-20082
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Antal platser: 20
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2018-11-11
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursen behandlar vårdande bedömning utifrån ambulanssjukvårdens förutsättningar och ambulanssjuksköterskans förhållningssätt, ledarskap och etiska ställningstaganden.

Innehåll

Kursen fokuserar på vårdande bedömning utifrån ambulanssjukvårdens förutsättningar och ambulanssjuksköterskans förhållningssätt, ledarskap och etiska ställningstaganden. Kursen behandlar metoder för primär och sekundär bedömning samt prioritering, åtgärder och utvärdering. Vidare behandlas system för kommunikation och information samt arbets- och vårdmiljö. Kursens syfte är att studenten skall kunna tillämpa och fördjupa kunskaper som krävs för att analysera och bemöta komplexa behov utifrån ett patient- och helhetsperspektiv för att självständig kunna utföra vårdarbete som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård.