Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå

15 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Anmälningskod: HB-21282
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Antal platser: 20
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 3
Studietid: Dag

Kursen vänder sig till dig som jobbar inom vården och andra intresserade som önskar tillägna sig kunskaper i vårdvetenskap på kandidatnivå. Kursen ger också möjlighet för sjuksköterskor med äldre utbildning att komplettera sin utbildning och behörighet.

Innehåll

Kursens innehåll syftar till fördjupade kunskaper om vetenskapsteoretiska och forskningsmetodologiska grundbegrepp. Vidare
studeras kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser, begrepp och metoder liksom informationssökning och
informationshantering. Därutöver ingår kritisk granskning av vetenskapliga artiklar och litteratur. Särskild tonvikt läggs på sjuksköterskans ansvar att värdera och använda vårdvetenskapliga forskningsresultat samt initiera och delta i evidensbaserad utveckling av vårdandet.