Huvudmeny

Just nu uppdaterar vi våra utbildningssidor, vilket kan leda till att sidorna inte visas på ett korrekt sätt.

Kurser HT 2019

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Kurser (45)

Förberedande nivå

Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp

Grundnivå

Affärsjuridik I

Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå

Färglära

Hälsa och ledarskap i arbetslivet

Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer

Lärande i vård- och omsorgsverksamhet

Mentorsutbildning: grundkurs

Mänskliga resurser och konflikthantering i vården och omsorgen

Textil materiallära

Vård- och omsorgsadministration 1

Vård- och omsorgsadministration 2

Vård- och omsorgsadministration 3

Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå

Avancerad nivå

Akutmedicin

Ambulanssjukvård

Anestesiologi

Att skriva en vetenskaplig artikel

Avancerad hemsjukvård inklusive palliativ vård

Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård II

Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1

Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 2

Prehospital akutsjukvård vid trauma

Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget II

Säker vård inom prehospital och intrahospital akutsjukvård

Teamsamverkan inom prehospital och intrahospital akutsjukvård