Huvudmeny

Kurser HT 2019

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Kurser (105)

Förberedande nivå

Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp

Grundnivå

Affärsjuridik I

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre produktion

Bättre produktion

Bättre produktion

Bättre produktion

Etik, kommunikation och nationell värdegrund för äldreomsorgen

Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå

Fältstudie D

Fältstudie E

Färglära

Färglära 2

Ledarskap och hälsa i arbetslivet

Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer

Lärande i vård- och omsorgsverksamhet

Mentorsutbildning: grundkurs

Mänskliga resurser och konflikthantering i vården och omsorgen

Mönsterkonstruktion I

Skatterätt I

Smarta textilier översiktskurs

Textil Innovation

Textil materiallära

Vård- och omsorgsadministration 1

Vård- och omsorgsadministration 2

Vård- och omsorgsadministration 3

Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå

Äldreomsorgens  organisering, ledarskap och medarbetarskap

Avancerad nivå

Akutmedicin

Akutsjukvårdens funktion och organisation

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi

Ambulanssjukvård

Ambulanssjukvårdens funktion och organisation

Anestesiologi

Att skriva en vetenskaplig artikel

Avancerad hemsjukvård inklusive palliativ vård för äldre människor

Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård I

Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård II

Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård I

Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård II

Biobränsle och biologisk behandling av avfall

Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg

Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

Introduktion till polymera material

Livscykelanalys

Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv

Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1

Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 2

Resursåtervinning

Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget II

Säker vård inom prehospital och intrahospital akutsjukvård

Teamsamverkan inom prehospital och intrahospital akutsjukvård

Termisk energiåtervinning

Vetenskaplig publicering