Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Att skriva en vetenskaplig artikel

7,5 högskolepoäng, deltid 25%

Anmälningskod: HB-24992
Första anmälningsdag: 2019-03-15
Sista anmälningsdag: 2019-04-15
Antal platser: 30
Startar: 2019-09-02
Slutar: 2020-01-19
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursens syfte är att öka kunskaper och färdigheter i att utforma och skriva vetenskapliga artiklar. Kursen behandlar hur man utarbetar artikelmanus, tidskrifters handläggning, bedömning och publiceringsprocess samt referee-systemets syfte och funktion.

Innehåll

Kursens innehåll fokuserar skrivprocessen för en vetenskaplig artikel.
Studentens tidigare examensarbete eller motsvarande kan användas i kursen för utveckling av manus i uppsatsform till en vetenskaplig artikel. Vid behov kan datainsamlingen behöva kompletteras vilket sker inom ramen för kursen. Kursen riktas till studenter som planerar att vidareutveckla sitt examensarbete till manuskript för vetenskaplig artikel och innehåller även information om möjligheter till extern finansiering för sådan aktivitet.