Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Biobränsle och biologisk behandling av avfall

5 högskolepoäng, deltid 33%

Anmälningskod: HB-17192
Första anmälningsdag: 2019-03-15
Antal platser: 20
Startar: 2019-11-04
Slutar: 2020-01-19
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Innehåll

Kursen ger en inblick i hur avfall med biologiska metoder kan omhändertas och förädlas till värdefulla produkter. Betoningen i kursen ligger på framställning av biogas och bioetanol som fordonsbränsle, men även biodiesel ur vegetabilisk olja. Kursen ger också en överblick över världsmarknaden för biobränslen och hur biologiska processer kan integreras i traditionellt icke biologiska industrier, så kallade bioraffinaderier. Egenskaper hos olika typer av fermentorer och rötkammare liksom hur man enkelt kan utvärdera olika materials lämplighet som substrat diskuteras. Miljöpåverkan och etiska aspekter på etanol som biobränsle beaktas också.

Kan vi hjälpa dig?