Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Det samtida barnbiblioteket

7,5 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Anmälningskod: HB-39392
Första anmälningsdag: 2019-03-15
Sista anmälningsdag: 2019-04-15
Antal platser: 25
Startar: 2019-11-04
Slutar: 2020-01-19
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 1
Studietid: Dag

Innehåll

Utgångspunkten för kursen är aktuell forskning om barns och ungas delaktighet, medievärldar och medieanvändning i syfte att utveckla verksamheter i folkbibliotekets arbete för barn och unga. Fokus är på barns och ungas användning av olika medier, vilka betydelser dessa medier har för användargrupperna samt hur medierna svarar mot barns och ungdomars behov av information, kommunikation och upplevelser. Kursen behandlar även barns och ungas delaktighet i biblioteksverksamheter. Genom att studera forskning om barns och ungas mediananvändning samt om delaktighet ska studenten fördjupa sina kunskaper och vinna insikter om hur bibliotekets tjänster kan utvecklas och göras relevanta för barn och unga.

Observera

Kursen läses huvudsakligen på distans, men innehåller också två träffar på campus i Borås. Första träffen innehåller två dagar och sista träffen en dag (slutseminarium). Den första träffen rekommenderas men är inte obligatorisk. Den andra träffen är obligatorisk.
Kan vi hjälpa dig?