Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer

30 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Anmälningskod: HB-29492
Första anmälningsdag: 2019-03-15
Sista anmälningsdag: 2019-04-15
Antal platser: 70
Startar: 2019-09-02
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 5
Studietid: Dag

Vill du öka din kompetens och utveckla din roll som ledare inom äldreomsorgen? Då ska du läsa kursen Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer. Den ger dig kunskap om den nationella värdegrunden för äldre och arbetet med värdegrundsfrågor. Allt med målet om god kvalitet för den äldre personen. Kursen tar även upp lagstiftningen på området samt styrdokument som ledningsstöd och tillämpningen av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
I kursen bearbetas dessutom olika ledarskaps- och organisationsteorier samt förbättringskunskap, utvärdering och evidensbaserad praktik. Sök redan idag!

Innehåll

Kursens syfte är att studenten tillägnar sig kunskaper och färdigheter för arbete som chef och ledare med inriktning mot äldreomsorg.

Kursen är indelad i fyra teman:

1. Etik, kommunikation och nationell värdegrund för äldreomsorg, 7,5 hp
2. Organisation, ledarskap och medarbetarskap, 7,5 hp
3. Lagstiftning och styrdokument som ledningsstöd, 7,5 hp
4. Förbättringskunskap, utvärdering samt evidensbaserad praktik, 7,5 hp

Tema 1:
Bakgrund till och innehåll i den nationella värdegrunden studeras och reflekteras mot det egna verksamhetsområdet. Deltagarna får arbeta med metoder för reflektion och kommunikation. Etiska teorier samt etiska begrepp belyses.

Tema 2:
Utifrån äldreomsorgens verksamhet behandlas teorier kring organisation, ledarskap och medarbetarskap. Deltagarnas egna föreställningar, normer, attityder och värderingar avseende ledarstilar reflekteras. Teorier om gruppsykologi och modeller för konflikthantering studeras.

Tema 3:
I tema 3 fokuseras på den lagstiftning och de författningar som reglerar äldreomsorgens verksamhet. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete behandlas.

Tema 4:
Inom tema 4 studeras förbättringskunskap, implementering, uppföljning och utvärdering. Innebörden av evidensbaserad praktik diskuteras och relateras till kursens övriga delar.