Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Marknadskommunikation

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-15692
Första anmälningsdag: 2019-03-15
Sista anmälningsdag: 2019-04-15
Antal platser: 10
Startar: 2019-09-02
Slutar: 2019-11-10
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Innehåll

Kursen behandlar marknadskommunikation på fördjupande nivå. En del av kursen tar upp dominerande teoribildning inom marknadskommunikationsområdet från ett beskrivande och problematiserande perspektiv. Kursen utgår ifrån ett varumärkesperspektiv och centrala moment behandlar målgrupper, val av kanaler och medier, samt kvalitativa dimensioner av kommunikationsutformning. Dessa aspekter av marknadskommunikation diskuteras i relation till företags och organisationers strategier och verktyg för att formulera korta och långsiktiga mål i termer av kampanjresultat, marknadspositionering och att långsiktigt bygga varumärken. Kursens andra del innehåller fördjupade analyser av samtida kampanjexempel. Här diskuteras mer professionsinriktade frågeställningar – exempelvis digitaliseringens konsekvenser för branschen samt möjligheter och begränsningar för branschens aktörer att ta socialt ansvar – med utgångspunkt i ett vidare samhällsvetenskapligt perspektiv.

Kan vi hjälpa dig?