Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Mikroekonomi

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-15192
Första anmälningsdag: 2019-03-15
Sista anmälningsdag: 2019-04-15
Antal platser: 10
Startar: 2019-11-11
Slutar: 2020-01-19
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Innehåll

Kursens inledande moment presenterar hur prismekanismen och elasticiteter används för att analysera hur marknader fungerar samt hur dessa påverkas av förändringar i omvärlden. Nästa moment ger en introduktion till konsumtionsteori och hur preferenser, priser och inkomst påverkar individens optimala konsumtion. I den tredje delen av kursen lär sig studenterna viktiga begrepp inom produktionsteori på kort och lång sikt. Kursens följande moment behandlar viktiga kostnadsbegrepp såsom rörliga kostnader, fasta kostnader och marginalkostnaden. Vi undersöker också hur producenter vinstmaximerar både på kort och lång sikt. I nästa moment fokuserar vi på hur producentens beteende påverkas av vilken marknadsform producenten är verksam i. Exempel på dessa marknadsformer är fullständig konkurrens, monopol och monopolistisk konkurrens. Kursens sista moment presenterar hur olika marknadsmisslyckanden såsom kollektiva varor och asymmetrisk information påverkar allokeringen av resurser i samhället. Vi undersöker också hur konsumtion och produktion kan generera externaliteter och hur dessa kan motverkas med hjälp av skatter och regleringar.

Kan vi hjälpa dig?