Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Skolbibliotekariens roll i lärandemiljöer

7,5 högskolepoäng, deltid 25% – distans

Anmälningskod: HB-39892
Första anmälningsdag: 2019-03-15
Antal platser: 30
Startar: 2019-09-02
Slutar: 2020-01-19
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Innehåll

Kursen behandlar skolbibliotekariens roll i lärandemiljöer. Centrala områden i kursen är didaktik och villkor för lärande, teoretiska- och multimodala perspektiv på lärande, lärandestilar, ledarskap i klassrummet och samverkan med andra yrkesgrupper. I kursen planeras ett undervisningstillfälle med fokus på hur mål formuleras i utbildningssammanhang och hur formativ återkoppling samt utvärdering synliggör lärande. Deltagarnas erfarenheter från egna verksamheter och problemställningar kring skolbibliotekariers undervisning kommer att forma en del av kursens innehåll.

Observera

Kursen vänder sig till yrkesverksamma bibliotekarier. Kursen ges på kvartsfart/distans och innehåller två icke obligatoriska träffar. Kommunikation mellan deltagare och lärare liksom seminarier genomförs med hjälp av lärplattform och andra kommunikationsverktyg. För kursen krävs tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.
Kan vi hjälpa dig?