Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget II

7,5 högskolepoäng, deltid 25%

Anmälningsinformation

Kursen är inställd.

Kursen bygger vidare på den första kursen i handledning och syftar till att fördjupa förmågan att handleda.

Innehåll

Kursen omfattar vårdvetenskapens didaktik med särskild tonvikt vid reflektionens betydelse för lärandet samt kreativa och komplementära handledningsmetoder. Kunskapssyn och pedagogisk grundsyn samt förmågan att ge konstruktiv kritik diskuteras. Vidare studeras vårdande och lärande som parallella processer, samt kommunikationens betydelse i det vårdande och lärande sammanhanget. Kursen syftar till att fördjupa förmågan att handleda studenter, utifrån en vårdvetenskaplig grund, i verksamhetsförlagda studier. Kursen syftar även till att ge grunder för att kunna ha ett övergripande ansvar för handledningen i den egna verksamheten, utifrån gällande utbildnings- och kursplaner. Kursen tar utgångspunkt i teorier om vårdandet, didaktiska modeller och aktuell forskning inom området.

Kan vi hjälpa dig?