Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Vård- och omsorgsadministration 2

30 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Anmälningskod: HB-25692
Första anmälningsdag: 2019-03-15
Sista anmälningsdag: 2019-04-15
Antal platser: 60
Startar: 2019-09-02
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 5
Studietid: Dag

Du vidareutvecklar dina kunskaper och färdigheter för arbete som administratör och ledare inom vården. I kursen ingår pedagogik, personal- och kompetensutveckling, konflikthantering, förbättringskunskap och etiska perspektiv på organisation och vårdledarskap. Om du väljer att fortsätta läsa kurs 3 efter avslutad kurs 2 har du möjlighet att ansöka om Kandidatexamen under förutsättning att du har 90 hp inom andra ämnesområden.

Innehåll

Kursen är indelad i fyra delkurser:
1. Lärande i vård- och omsorgsverksamhet, 7,5 hp.
2. Mänskliga resurser och konflikthantering i vården och omsorgen, 7,5 hp.
3. Organisation och ledarskap i vård och omsorg ur ett etiskt perspektiv 7,5 hp.
4. Förbättringskunskap, utvärdering och patient- och brukarsäkerhet i vård- och omsorgsorganisationen, 7,5 hp.

Delkurs 1. Lärande i vård- och omsorgsverksamhet, 7,5 hp
Kursen behandlar teorier och modeller för grupprocesser, teamutveckling och lärande ledar- och medarbetarskap där perspektiven hållbar utveckling, genus och mångfald belyses.

Delkurs 2. Mänskliga resurser och konflikthantering i vården och omsorgen, 7,5 hp
Kursen behandlar modeller för arbetsgruppens konflikthantering samt översiktligt arbetsrättslig lagstiftning och kompetensförsörjning i vård- och omsorgsverksamhet. Perspektiven hållbar utveckling, genus och mångfald problematiseras.

Delkurs 3. Organisation och ledarskap i vård och omsorg ur ett etiskt perspektiv , 7,5 hp
Kursen behandlar etiska problemställningar inom ledarskap och organisationer med utgångspunkt i allmänna etiska teorier och begrepp av relevans för vård och omsorg. Likaså behandlas den lagreglerade etiska plattformen för prioriteringar och forskningsetik.

Delkurs 4. Förbättringskunskap, utvärdering och patient- och brukarsäkerhet i vård- och omsorgsorganisationen, 7,5 hp
Kursen behandlar metoder och modeller för att utveckla och förbättra vård och omsorg där hållbar utveckling beaktas. Risk- och säkerhetsarbete inom vård och omsorg samt utvärderingsmetoder på grundläggande nivå belyses.

Kan vi hjälpa dig?