Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Vård- och omsorgsadministration 3

30 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Anmälningskod: HB-23392
Första anmälningsdag: 2019-03-15
Sista anmälningsdag: 2019-04-15
Antal platser: 30
Startar: 2019-09-02
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 4
Studietid: Dag

I kursen fördjupar du dina kunskaper och färdigheter i vetenskaplig teori för att kunna initiera och delta i utveckling av vård och omsorg. I kursen ingår att identifiera vårdadministrativa problem, söka och kritisk bedöma forskningsresultat inom ämnesområdet och att skriva en uppsats. Efter avslutad kurs kan du ansöka om Kandidatexamen under förutättning att du läst ytterligare 90 hp inom andra ämnesområden.

Innehåll

Kursen är indelad i två delkurser:
1. Vetenskaplig teori och metod, 15 hp
2. Examensarbete, 15 hp
Delkurs 1. Vetenskaplig teori och metod, 15 hp
I delkursen studeras vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder inom ämnesområdet vård- och omsorgsadministration. Därutöver ingår validitets- och reliabilitetsfrågor liksom forskningsetiska aspekter.
Delkurs 2. Examensarbete, 15 hp
Delkursen är en tillämpning av vetenskaplig metodskolning genom ett uppsatsarbete motsvarande 15 hp. Uppsatsen är samhällsvetenskapligt inriktad med utgångspunkt från ämnesområdet vård- och omsorgsadministration.

Kan vi hjälpa dig?