Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Vetenskaplig publicering

7,5 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Anmälningskod: HB-34992
Första anmälningsdag: 2019-03-15
Sista anmälningsdag: 2019-04-15
Antal platser: 20
Startar: 2019-09-02
Slutar: 2019-11-03
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursen tar upp nya arenor, tekniker, praktiker och villkor för publicering av digitala vetenskapliga dokument, t.ex. digitala avhandlingar, vetenskapliga e-tidskrifter/e-böcker, open access, institutionella arkiv, e-vetenskap och bibliometri. Kursen vänder sig till personer som arbetar/kommer att arbeta med dessa tjänster och/eller som vill ha fördjupade kunskaper om samtida digital vetenskaplig publicering utifrån ett teoretiskt och praktiskt biblioteksperspektiv.

Innehåll

Kursen behandlar frågor av vikt för vetenskaplig publicering utifrån såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Förståelse för den grundläggande strukturen för vetenskaplig publicering och publiceringsmarknad baseras på vetenskapliga modeller. Publicering behandlas i kursen som en praktik som påverkas av ekonomiska, juridiska, vetenskapssociologiska, politiska, disciplinära och tekniska faktorer. Särskild vikt läggs vid digital publicering och vid tre aktuella frågor: 1. öppen tillgång till publikationer via såväl grön som gyllene open access; 2. metoder för att mäta, visualisera och utvärdera vetenskaplig publicering/bibliometri; 3. forskningsdata. Inom ramen för kursen ägnar sig studenterna dessutom praktiskt åt att producera en vetenskaplig studenttidskrift. I kursen anläggs olika perspektiv på hållbarhet i vetenskaplig publicering.

Observera

Kursen har en träff i Borås 18-20 september. Deltagande i träffen rekommenderas. I övrigt sker kommunikationen mellan lärare och studenter samt studenter emellan huvudsakligen via lärplattformen Pingpong, vilket förutsätter tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.
Kan vi hjälpa dig?