Huvudmeny

Utbudet av fristående kurser uppdateras kontinuerligt under våren.

Kurser HT 2020

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Kurser (114)

Förberedande nivå

Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp

Grundnivå

Affärsjuridik I

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Cirkulär Textil

Digitala texter

Etik, kommunikation och nationell värdegrund för äldreomsorgen

Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå

Fältstudie D

Färglära

Färglära 2

Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund

Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund

Interkulturell kommunikation

IT Service Management

Ledarskap och hälsa i arbetslivet

Ledarskap och organisering av idrottsverksamhet – sport management

Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer

Lärande i vård- och omsorgsverksamhet

Marknadsföring och kommunikation för folkbibliotek

Mikroekonomi

Modeskiss och illustration

Mänskliga resurser och konflikthantering i vården och omsorgen

Mönsterkonstruktion I

Psykologi – Grundkurs

Retorik med didaktisk inriktning

Skapande matematik

Smarta textilier översiktskurs

Socialrätt II

Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp

Svenska som andraspråk, 31-45 hp

Textil experimentell materiallära: struktur och grundprinciper

Textil Innovation

Textil materiallära

Vård- och omsorgsadministration 1

Vård- och omsorgsadministration 2

Vård- och omsorgsadministration 3

Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå

Äldreomsorgens  organisering, ledarskap och medarbetarskap

Avancerad nivå

Akutmedicin

Akutsjukvårdens funktion och organisation

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi

Ambulanssjukvårdens funktion och organisation

Att skriva en vetenskaplig artikel

Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård I

Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård II

Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård I

Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård II

Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård I

Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård II

Biobränsle och biologisk behandling av avfall

Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg

Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå

Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

Forskningsmetoder inom vårdvetenskap

Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 1

Hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö inom vård och omsorg

Introduktion till polymera material

Livscykelanalys

Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv

Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv

Prehospital och intrahospital akutsjukvård vid kris och katastrof

Resursåtervinning

Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget II

Säker vård inom prehospital och intrahospital akutsjukvård

Teamsamverkan inom prehospital och intrahospital akutsjukvård

Termisk energiåtervinning