Huvudmeny

Utbudet av fristående kurser uppdateras kontinuerligt under våren.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Ambulanssjukvårdens funktion och organisation

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-22302
Första anmälningsdag: 2020-03-16
Sista anmälningsdag: 2020-04-15
Antal platser: 20
Startar: 2020-08-31
Slutar: 2020-11-08
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

I kursen lär du dig hur ambulanssjukvården fungerar och vad ambulanssjuksköterskan har för yrkes- och funktionsansvar. Därtill bekantar du dig med specifik ambulansutrustning, bland annat genom en vecka verksamhetsförlagd utbildning.

Innehåll

Kursen introducerar till ambulanssjukvårdens kontext och fokuserar på ambulanssjuksköterskans profession, kompetens, samverkan och ansvarsområden inklusive lagar, författningar och förordningar. Kursen behandlar specifika arbetsförhållanden inom ambulanssjukvård såsom patientsäkerhet, vårdmiljö, vårdlogistik och vårdprocess relaterat till ambulanssjuksköterskans yrkes- och funktionsansvar. Vidare behandlas ambulanssjukvårdens kommunikations- och informationssystem och problemställningar rörande hållbar ambulanssjukvård och dess betydelse för samhället. Kursen innehåller en veckas verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som motsvarar 1,5 hp.

Kan vi hjälpa dig?