Huvudmeny

Utbudet av fristående kurser uppdateras kontinuerligt under våren.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Anestesi- och intensivvård

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-26202
Första anmälningsdag: 2020-03-16
Sista anmälningsdag: 2020-04-15
Antal platser: 5
Startar: 2020-08-31
Slutar: 2020-11-08
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

.

Innehåll

Kursen fokuserar på patofysiologiska tillstånd inom cirkulations-, respirations- och utsöndringsorganen samt nervsystemet. Kursen behandlar anestesi- och intensivvårdsspecifika läkemedel utifrån farmakokinetik och farmakodynamik. Vidare behandlas vätske- och syra-bas balans. Kursen behandlar medicinsk teknik utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Reflektion kring problemställningar rörande vård och behandling samt etiska ställningstaganden och hållbar utveckling behandlas ur lokalt såväl som globalt perspektiv. Andra områden som ingår är smärta och smärtbehandling samt traumatologi inkluderande samhällets katastrofberedskap. Kursens tar utgångspunkt i sjuksköterskans kärnkompetenser med fokus på personcentrerad och säker vård, teamsamverkan samt evidens.

Kan vi hjälpa dig?