Huvudmeny

Utbudet av fristående kurser uppdateras kontinuerligt under våren.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Att skriva en vetenskaplig artikel

7,5 högskolepoäng, deltid 25%

Anmälningskod: HB-24902
Första anmälningsdag: 2020-03-16
Sista anmälningsdag: 2020-04-15
Antal platser: 30
Startar: 2020-08-31
Slutar: 2021-01-17
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursens syfte är att öka kunskaper och färdigheter i att utforma och skriva vetenskapliga artiklar. Kursen behandlar hur man utarbetar artikelmanus, tidskrifters handläggning, bedömning och publiceringsprocess samt referee-systemets syfte och funktion.

Innehåll

Kursens innehåll fokuserar struktur och uppbyggnad av en vetenskaplig artikel. Vidare diskuteras val av olika publikationsformer och tidskrifter, olika referenssystem samt etik i samband med publicering. Studentens tidigare examensarbete eller motsvarande används i kursen för utveckling av manuskript. Vidare tränas studentens förmåga att granska, värdera och presentera manuskript inför publikation. Vid behov kan datainsamlingen behöva kompletteras vilket sker inom ramen för kursen. Kursen riktas till studenter som planerar att vidareutveckla sitt examensarbete till manuskript för vetenskaplig artikel. I kursen studeras också möjligheter för extern finansiering för forskning och utvecklingsarbete.

Kan vi hjälpa dig?