Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Att skriva en vetenskaplig artikel

7,5 högskolepoäng, deltid 25%

Anmälningsinformation

Kursen är inställd.

Kursens syfte är att öka kunskaper och färdigheter i att utforma och skriva vetenskapliga artiklar. Kursen behandlar hur man utarbetar artikelmanus, tidskrifters handläggning, bedömning och publiceringsprocess samt referee-systemets syfte och funktion.

Innehåll

Kursens innehåll fokuserar struktur och uppbyggnad av en vetenskaplig artikel. Vidare diskuteras val av olika publikationsformer och tidskrifter, olika referenssystem samt etik i samband med publicering. Studentens tidigare examensarbete eller motsvarande används i kursen för utveckling av manuskript. Vidare tränas studentens förmåga att granska, värdera och presentera manuskript inför publikation. Vid behov kan datainsamlingen behöva kompletteras vilket sker inom ramen för kursen. Kursen riktas till studenter som planerar att vidareutveckla sitt examensarbete till manuskript för vetenskaplig artikel. I kursen studeras också möjligheter för extern finansiering för forskning och utvecklingsarbete.

Kan vi hjälpa dig?